page_banner

สินค้า

หัวพิมพ์ถือเป็นชิ้นส่วนที่แม่นยำและมีราคาแพงของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่เปราะบางและเสียหายได้ง่ายอีกด้วยเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นรถยนต์และจะเสียหายในที่สุดการใส่ใจในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะสามารถยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ได้